Rijhal 2

Op de foto ziet u onze kleine rijhal. Deze werd vroeger gebruikt voor de lessen, maar tegenwoordig wordt deze rijhal alleen nog gebruikt voor privélessen, kleine groepjes of om paarden te longeren. Tijdens concoursen in de winter wordt deze hal als inrijhal gebruikt.